อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน”วันฉัตรมงคล” และปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ

5 พฤษภาคม 2563  ในภาคเช้าวันนี้หลักจากร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระแล้ว นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2563 ณ จุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ณ บริเวณหน้าห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และในภาคบ่ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  พร้อมด้วย นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอและ  นายวัลลภ  วิบูลย์กุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน นำบุคลากรในสังกัดทุกคนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ