ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร สพม.19 รับนักเรียนออนไลน์ดุจญาติมิตร

นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เปิดเผยว่า ว่า โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเรียนประจำจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ในปีการการศึกษา 2563 รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 จำนวนทั้งหมด 600 คน ชั้น ม.4 จำนวนทั้งหมด 520 คน ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีรับการสมัครทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

สำหรับการรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ทั้งหมดทุกขั้นตอน ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับโรงเรียน และโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะต้องดำเนินการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการกรอกและส่งข้อมูล หลักฐานทั้งหมดทางออนไลน์ ทางโรงเรียนจึงได้เตรียมการไว้หลายช่องทางในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจและการปฏิบัติในการสมัครกับผู้ปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.buapit.ac.th  โทรศัพท์ 042-312523 หรือแอพพลิเคชั่นไลน์รับนักเรียน นพ.63 ตลอดจนการให้บริการสมัครให้ผู้ปกครอง กรณีไม่สะดวกในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต ที่โรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย “เพราะบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่าน ก็คือบุตรหลานของพวกเราทุกคนเช่นเดียวกัน”

…………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.19

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /รายงาน