สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าในใจคน ปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ ที่จังหวัดชัยภูมิ” 

วันที่ 6  พฤษภาคม 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้นางจันทร์หอม  เบ้าลี  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าในใจคน ปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ ที่จังหวัดชัยภูมิ”  ณ อนุพุทธมณฑล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ    โดยมีนายณรงค์   วุ่นซิ้ว   ผวจ.ชัยภูมิ   และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/นายกเทศมนตรีเมือง ร่วมกันปลูกป่าฯ โดยพร้อมเพรียงกัน   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากที่จังหวัดชัยภูมิได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “ปลูกป่าในใจคน “ และ “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มาปฏิบัติ  โดยจัดทำ “โครงการปลูกไผ่มงคลบ้านต้นหน้าฝนปีนี้ จังหวัดชัยภูมิ” ขับเคลื่อนนโครงการโดยใช้กลไก “บวร” ได้แก่ บ้าน(ชุมชน) วัด โรงเรียน และได้จัดกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ไผ่มงคล เพื่อให้แต่ละภาคส่วนได้นำไปเพาะชำเตรียมไว้  เพื่อจะได้ร่วมกันปลูกไผ่พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ ให้ได้จำนวน อย่างน้อย 1,000,000 ต้น (หนึ่งล้านต้น) ในวันวิสาขบูชาปีนี้