สพม.19 ร่วมอบรมการเรียนการสอนทางไกลฯ

 

เวลา 09.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID-19) ผ่านช่องทา
1. ช่อง DLTV15 (https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15)
2. www.dltv.ac.th
3. www.youtube.com/obectvonline (https://www.youtube.com/watch…)
4. www.obectv.tv

……………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19/รายงาน