สถานศึกษาในสังกัด สพม .34 ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม 34 จำนวน 42 โรงเรียน ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบแนวทางในดารเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน  Learn from Home ด้วยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมตามความพร้อมของผู้เรียน