ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู สพม.19 เปิดห้องเรียนชาวนา อัตลักษณ์หลานย่า OTOP นวัตวิถี ชีวียั่งยืนตามรอยพ่อพอเพียง

ดร.วิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมห้องเรียนชาวนา อัตลักษณ์หลานย่า Otop นวัตวิถี ชีวียั่งยืน ตามรอยพ่อพอเพียง ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงงาน  “ข้าวฮางงอกยั่งยืนด้วยสองมือหลานย่าเยาวชนคนหนองบัวลำภู”  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิตของนักเรียน ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคมและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ซึ่งกิจกรรมห้องเรียนชาวนาวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการดำเนินเข้าสู่ระยะที่ 2 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิต  โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวข้าว กิจกรรมรำวงเกี่ยวข้าว และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

……………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100003967617307&sk=photos&collection_token=100003967617307%3A2305272732%3A69&set=a.1276417175833857&type=3