พิธีวันพระมหาธีรราชเจ้า สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีวันพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ของพระปรเมทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทยซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานฯของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ณ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก อ.ลี้ นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานฯของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ณ โรงเรียนบ้านสันปูเลย อ.บ้านโฮ่ง และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง อ.บ้านโฮ่ง และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานฯของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง

พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแม่ป้อก อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561