กระบี่ จัดแข่งคีตะมวยไทย กีฬา “สพฐ.เกมส์” หาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค

วันที่ 23 มิถุนายน  2561  ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่ นายประภาส  รักด้วง ประธานคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทย พร้อมนายประเสริฐ  นิวาสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย  มอบเกียรติบัตรชนะเลิศให้กับทีมที่เข้าแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ให้กับโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง ประเภททีมอายุไม่เกิน 12 ปี  และโรงเรียนบ้านควนต่อ ประเภททีมอายุไม่เกิน 15 ปี    จากทีมที่เข้าแข่งขัน ทั้งหมด 5 ทีม จาก 2 ประเภท  ประกอบด้วย  ประเภททีมอายุไม่เกิน 12 ปี  ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง อำเภอปลายพระยา  ทีมโรงเรียนบ้านควนต่อ อำเภอเหนือคลอง และทีมโรงเรียนอนุบาลลำทับ อำเภอลำทับ    ประเภททีมอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านควนต่อ อำเภอเหนือคลอง และทีมโรงเรียนบ้านพรุดินนา อำเภอคลองท่อม  ผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าแข่งขันในระดับภาค ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี โรงเรียนบ้านควนต่อ
นายประภาส  รักด้วง กล่าวว่า กีฬาคีตะมวยไทยเป็นกีฬาที่เป็นการประยุกต์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาผสานท่วงท่าและลีลาการเต้นประกอบจังหวะ ได้อย่างลงตัวเป็นออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์   เนื่องจากปัจจุบันคนไทยนิยมออกกำลังกายมากขึ้น การชกมวยไทยก็ถือว่าเป็นกีฬาที่คนไทยทั้งชายและหญิงกำลังให้ความสนใจ การฝึกทักษะ
คีตะมวยไทยให้กับนักเรียนจึงถือเป็นการออกกำลังกาย และอนุรักษ์ศิลปะการป้องกันตัวของไทยไปพร้อมๆ กันอีกด้วย