++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดลองสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอปาย ห้องเรียนบ้านนาจลอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน +++

^^^วันจันทร์  ที่ 11  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอปาย ห้องเรียนบ้านนาจลอง และคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียนและสอบถามความพร้อมผู้ปกครองนักเรียน อุปกรณ์รับสัญญาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดลองสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน