ประธานมอบโต๊ะญี่ปุ่นและโคมไฟให้กับนักเรียน “โครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน”

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานมอบโต๊ะญี่ปุ่น
และโคมไฟให้กับนักเรียน “โครงการเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน”
ณ โรงเรียนสำเริงวิทยา อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์