สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ร่วมประชุมด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1882.html