ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา-ครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษา-
ครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑