สพม.35 รับฟัง “พุธเช้า-ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2563

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายประจักษ์  สีหราช ผอ.สพม.35 และนางนภาพร  แสงนิล รอง ผอ.สพม.35

นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรของ สพม. 35 รับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมปันเจิง โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
  2. กิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกันแบ่งปันเพื่อสังคมในโควิด-2019
  3. การเปิด – ปิดภาคเรียนและการสอนชดเชยสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. การทบทวนมติ กคศ.กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 13/ 2556 ประจำปี พ.ศ. 2559
  5. มาตรการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมในสถานการณ์ COVID – 2019
  6. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID – 2019
  7. ไทยพีบีเอส “ชวนครูวิทย์ – คณิต มาคิดให้ว๊าว

ณัฐกิตติ์  วงค์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ