สพม.39 จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้เห็นวิธีการ ขั้นตอน ทางการลูกเสือ ในการจัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา ที่ถูกต้องตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด และเพื่อให้ลูกเสือทั้งหลายได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 11 โรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 66 คน ลูกเสือ,เนตรนารี 1,784 คน รวมทั้งสิ้น 1,816 คน เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาวังจันทน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก