สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเงินด้วยช่วยเหลือโรงเรียนบ้านถาวร  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำ ในการขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ

 

การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนบ้านถาวร เบื้องต้นได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชุม หมู่บ้าน วัด (วัดป่าหนองปรือ วัดหนองมะเขือ) ระดมการช่วยเหลือทั้งแรงงาน และร่วมบริจาคทรัพย์ ดังนี้ กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๕ นาย ปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายจีก โรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โดยเริ่มให้การช่วยเหลือและขนย้ายสิ่งของ      รื้อถอนอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พร้อมเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือโรงเรียน