สพป.ระนอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผ่านระบบ Video Conference ด้วย Google Meet พร้อมศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษา 9 เครือข่าย เพื่อ PLC รูปแบบการทดลองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019