สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมรายงานแผนปฏิบัติการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมรายงานแผนปฏิบัติการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet  ช่องทาง Facebook: @CPM1 ,Youtube : CPM1 LIVE  ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  4  ศูนย์  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมรับฟังการรายงานข้อมูลรวมทั้งได้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้