รร.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เริ่มทำการทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มทำการทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนทุกระดับชั้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยเริ่มในวันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทางโรงเรียนจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับชม ในช่องทางทั้งหมดที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะครับ

โดยที่

  1. ไม่พร้อมไม่เป็นไร
  2. ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่
  3. ไม่ต้องไปซื้อทีวีเครื่องใหม่
  4. ไม่ต้องติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม(หากเกินความจำเป็น)
  5. ไม่ต้องติดตั้งจานดาวเทียม หรือกล่องรับสัญญาณใหม่
  6. ไม่ต้องมาชุมนุมกัน หรือทำให้เกิดแหล่งมั่วสุม

แต่เป็นการเรียนเพื่อเสริมเติมเต็มความรู้ และทดสอบระบบการเรียนล่วงหน้าจาก สพฐ. ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนจริง โดยที่ไม่มีผลต่อคะแนน หรือผลการเรียนใดๆทั้งสิ้น สามารถดูย้อนหลัง และเลือกดูได้หลายช่องทางครับ

ดังนั้น ท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ไม่ต้องเครียด หรือกังวล กับการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในครั้งนี้

เพราะโรงเรียนแม่แจ่มของเรา มีความตั้งใจที่จะจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของบทเรียนสำเร็จรูป(ในทุกระดับชั้น) ควบคู่กับการติดตาม/สื่อสาร กับนักเรียนทางกลุ่มออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอยู่แล้วนะครับ

หากมีปัญหา ในการเรียนDLTV หรือไม่สามารถรับชมได้ ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ และแนวทางในการช่วยเหลือ/แก้ปัญหา ได้ตลอดเวลา