นักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม รับรางวัลชมเชย ในการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง รัก(ษ์)แจ่ม

โรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง รัก(ษ์)แจ่ม เข้าร่วมประกวดของโครงงานสื่อเยาวชนสร้างสรรค์ (Green Citizen of Lanna (GCOL) “คนเมืองวิถีเขียว”ชื่อผลงาน รัก(ษ์)จากแจ่ม บอกเล่าเรื่องราวของ ด.ญ.แจ่ม ตัวละครที่เป็นเสมือนตัวแทนคนแม่แจ่มที่อยากเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอำเภอแม่แจ่มในอดีตกลับคืนมา เป็นสื่อเพื่อกระตุกความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ผลงานจากเครือข่ายเยาวชนพลเมือง โรงเรียนแม่แจ่ม
ข้อมูล : คุณครูสายพิน แยลูกู

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ispAxCyc4IA