ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ พร้อมด้วย ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุชานรี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์” เพื่อคัดเลือกตัวแทนโดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว