สพป.ระยอง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมรร.และบ้านนักเรียน ในช่วงทดลองเรียนทางไกลฯ

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและบ้านนักเรียน เพื่อกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งให้กำลังใจ แนะนำ รับทราบปัญหาในการรับชม ออกอากาศโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)