สพป.พิจิตร เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย 61 เวลา 09.30 น. ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานต่อนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร ประธานในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 ประกอบพิธี ถวายเครื่องสักการะ วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา พร้อมใจกันมาประกอบพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาต่าง ๆ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตร ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี และแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน หลังเสร็จพิธีแล้ว ลูกเสือ เนตรนารี แยกย้ายไปบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ