นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ และร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2563 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติ
จากนั้นเวลา 09.30 น. ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1