สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีตำแหน่งว่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2