นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการทดลอง การจัดการเรียนรู้ทางไกลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

21 พฤษภาคม 2563 แกนนำองค์กรคุณธรรม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำโดย
นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการทดลอง
การจัดการเรียนรู้ทางไกลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)
ณ โรงเรียนหนองแวงเหนือ ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์