สพม.19 ร่วมแจงการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด ทางสวท.เลย (มีคลิปรายการ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรายงานประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย FM.95.25 MHz และทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ในประเด็น “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ” และมีดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมรายการ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2, และ3 เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในรายการฯ

…………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19/รายงาน