สพม.35 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอนภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมงานลงพื้นที่ ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 ครอบคลุมจังหวัดลำปาง และลำพูน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รายงานการเตรียมความพร้อม

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง