สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย  15 ราย 7  วิชาเอก  

วันที่  26  พฤษภาคม  2563   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับรับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 15 ราย 7 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์ 1 ราย, คอมพิวเตอร์ 2 ราย,  คณิตศาสตร์ 4 ราย ภาษาไทย 2 ราย,ภาษาอังกฤษ 3 ราย, ภาษาจีน 1 ราย และพลศึกษา 2 ราย)  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้พบปะให้โอวาทและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ทั้ง 15 ราย  ณ  ห้องประชุม 1