สพป.ระยอง เขต ๒ ออกตรวจและประเมินโรงเรียนที่เสนอของบปรับปรุง DLTV

ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒  มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ลงพื้นที่ออกตรวจและประเมินโรงเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ที่ชำรุด ของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จำนวน ๗ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านชงโค โรงเรียนบ้านน้ำเป็น โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบ้านหนองไทร โรงเรียนวัดเขากะโดน และโรงเรียนวัดเนินทราย จังหวัดระยอง