สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับคณะติดตามการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนทางไกล

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป นางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ นำคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านเจริญสุข จังหวัดระยอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ