ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2563  นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ “การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ” ของโรงเรียนบ้านเจาทอง,โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์และโรงเรียนบ้านโนนเหม่า  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ