สพม.35 ตรวจเข้ม กำกับติดตามโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตกัลยา

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตกัลยา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร และโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก โดยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมเรือนพยาบาล เพื่อติดตามมาตรการการคัดกรองนักเรียนที่อาจกลุ่มเสี่ยง และมาตรการการส่งต่อให้สถานพยาบาล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ ได้มอบหน้ากากผ้า ให้โรงเรียนเพื่อนำไปแจกจ่ายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ