สพม.14 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

+++++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤษภาคม  2563 ณ ซึ่งมีผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติ จำนวน 4 ราย  โดยในวันสอบสัมภาษณ์มีผู้มารายงานตัวรับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย ก่อนดำเนินการสอบสัมภาษณ์ นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสัมภาษณ์ ให้มีความเข้าใจตรงกันและดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม   เรวดี…ภาพ / ข่าว