ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

       นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีนายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อม  โรงเรียนได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบออนไลน์ Online Live Classroom  ผ่าน facebook  เป็นกลุ่ม ชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีการวางแผนการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไว้หลากหลาย ตามมาตรการความปลอดภัย
ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ปกครองมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ในชั่วโมงตามตารางเรียน มีการกำกับติดตามจากครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ
นายรตนภูมิ โนสุ กล่าวว่า ขอชื่นชมในความตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  อย่างเต็มที่เต็มกำลัง พร้อมให้กำลังใจในการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป