สพม.35 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณและโรงเรียนประชาราชวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และโรงเรียนประชาราชวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

การตรวจ ติดตามครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตลอดจนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ภาคเรียนที่ 1/2563

 

วศนี วนรัตน์,ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง