สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการรประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่   28 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ผอกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์   ซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.ชัยภูมิ เขต 1  …เข้าร่วมการประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการรประชุมทางไกล (Video Conference)  จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5  ชั้น 9  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ   นนท์พละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ