เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ที่ครบวาระ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

ธนารัตน์ สีหลิ่ง
Latest posts by ธนารัตน์ สีหลิ่ง (see all)