ภาพบรรยากาศการรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตน.ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเด็ก สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ภาพบรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเด็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 วันแรก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 เวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในการสมัครครั้งนี้ได้มีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด 19) ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้ ผู้สมัครและเจ้าหน้าที่รับสมัคร ต้องใส่หน้ากากอนามัย, มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล, มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร, มีการแจกบัตรคิว, จุดนั่งพักและกรอกใบสมัคร