อุตรดิตถ์ เขต 1 รวมน้ำใจมอบนักเรียนยากไร้และขาดแคลนในสังกัด

จากการลงพื้นที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ในการติดตามการเรียนรู้ทางไกลของนักเรียนโดยผ่านระบบ DLTV ณ ที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่ผ่านมา ปรากฏว่าพบนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 2 คน มีความเป็นอยู่ยากไร้และขาดแคลน ที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะเรียกว่าบ้านได้ มีความทรุดโทรม  ไม่มีความมิดชิด มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ของบุคคลอื่นที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัว อยู่ในสภาพหาเช้ากินค่ำ มีรายได้เล็กน้อยจากการขายพืชผักสวนครัวที่ปลูกและค่ารับจ้างเป็นบางวัน  เมื่อ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับรายงานข้อมูล จึงมอบให้ นายอาคม  ศรีพิมพ์สอ และนายวัลลภ  วิบูลย์กุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

และเบื้องต้นบุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รวบรวมเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้จำเป็นมอบให้กับนักเรียนและประสานขอความร่วมมือ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องในอำเภอลับแล ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่ง นายศักดา  แป้นไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ได้รายงานให้ทราบว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนและครูทุกคน ได้ให้ความช่วยเหลือจุนเจือแก่เด็กนักเรียนทั้ง 2 คนและครอบครัวนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาโดยตลอด โดยขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประสานนายอำเภอลับแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยให้กับครอบครัวของนักเรียนทั้ง 2 คน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)