โครงการอายิโนะโมะโต๊ะมอบงบประมาณสร้างโรงอาหารนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

29  พฤษภาคม 2563  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนไม่เกิน 300 คน ที่จะใช้เป็นสถานที่จัดทำอาหารและรับประทางอาหารหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม ของโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,000,000  บาท จากโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ  ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบอาคารโรงอาหาร และการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหารสำหรับนักเรียน ซึ่ง นางปิยนาถ  น่วมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) รายงานให้ทราบว่า จะสามารถใช้อาคารโรงอาหารแห่งนี้ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งเป็นห้องครัวในการปรุงอาหารสำหรับนักเรียน และเป็นที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน โดยอาจต้องแบ่งนักเรียนรับประทานอาหารออกเป็น 2 ผลัด เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดเกินไป และวางแผนที่จะใช้พื้นที่โดยรอบอาคารโรงอาหาร จัดทำแปลงผัก พืชสวนครัว สำหรับใช้สนับสนุนการจัดทำอาหารในโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนด้วย และในโอกาสนี้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบาย รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนกับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)