สพม.35 นิเทศติดตาม โรงงเรียนเมืองปานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลงพื้นที่ นิเทศติดตามฯก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (ประธานสหวิทยาเขตกัลยา) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา

โดยมีนายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งพาเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด19 ต่อไป

ภัทรมาศ ปินใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล/เจ้าของโครงการ

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)