สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีกำหนดการประเมินในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเพื่อเป็นการเตรียมการวางแผนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม Roving Team ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว