สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ บุคลากรที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวจุฑาริณี แกล้วเกษตรกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางพจนี ผ่องใสพัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว