สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ติดตามการเรียนออนไลน์​ โรงเรียนพื้นที่พิเศษ​ระยะที่​ 2

คณะศึกษานิเทศก์นำโดย​ นายชัยวัฒน์​ วิริยะบัณฑิต​ ออกติดตามการเรียนการสอนทางไกล​ (DLTV)​ ของนักเรียนโรงเรียนพื้นที่พิเศษ​ โรงเรียนบ้านแม่สาน​ และแม่สานสามัคคี​ ซึ่งอยู่ในพืีนที่ห่างไกลและทุรกันดาร​ ของตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย​ ซึ่งเป็นข่วงการติดตามระยะที่​ 2….. (มณีวรรณ… ภาพ/ข่าว)