สพป.ระยอง เขต 2 จัดประกวด/แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้จัดการประกวด/แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16-26 พฤศจิกายน 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยได้มอบหมายให้แต่ละเครือข่ายการศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

 1.  เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา
  1.1 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
  1.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  1.3 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านสีระมัน และโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
 2. เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา
  2.1 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  2.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
  2.3 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
 3. เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่
  3.1 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
  3.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2561
  3.3 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านสองสลึง
 4. เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์
  4.1 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  4.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
  4.3 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านชุมแสง และโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
 5. เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ
  5.1 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี – นาฏศิลป์)
  5.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2561
  5.3 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และโรงเรียนสมมุติเทพฐาปนาราม
 6. เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล
  6.1 จัดการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ปฐมวัย
  6.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
  6.3 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดหนองกันเกรา และโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
 7. กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
  7.1 จัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  7.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
  7.3 สถานที่แข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2
 8. เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาส)
  8.1 จัดการแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  8.2 กำหนดแข่งขัน วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2561
  (ยกเว้นหุ่นยนต์แข่งขันวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านสองสลึง และดนตรี นาฏศิลป์ แข่งขันวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2561)
  8.3 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โรงเรียนสมมุติเทพฐาปนาราม และโรงเรียนชำนาญ
  สามัคคีวิทยา