+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงพื้นที่ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา++

^^^^วันนี้ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่องสอน เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่เดินทางมาประเมินผลงานเชิงประจักษ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 รายนายเสกสรร ศรีแสวง ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ×++นรินทร์ ไชยวงศ์ ภาพ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน