ผอ.สพม.34 เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเสื้อทีมให้แก่ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและใในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

ในโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย