พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ระดับภาคเหนือ (17 จังหวัด)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

 

ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานฯ กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ แข่งระดับประเทศ ต่อไป