ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง และบุคลากรร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และบุคลากรร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

คณะรอง