สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันนี้(27 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น.ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบร่วมชี้แจง และมี ผู้บริหารสถานศึกษาหรือตัวแทนครูโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 106 โรงเรียน ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นงบประมาณสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันฯ, ระเบียบการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน, การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ เป็นต้น

 

 

 

นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ กล่าวว่า ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดำเนินการตามระเบียบการนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันด้วย และขอให้โรงเรียนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและเตรียมความพร้อมตามปฏิทิน การดำเนินการตามเว็บไซต์ http://esan68.sillapa.net/sp-center ด้วย